Op deze pagina wil ik transparant communiceren over uw privacy. Er wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag u me uiteraard contacteren voor meer info.

Deze website is eigendom van Chantale Damen.
U kan me contacteren op de volgende manieren:

  • Per brief op het adres Maarschalk Fochstraat 35 - 3970 Leopoldsburg
  • Per e-mail via info@chantale.be
  • Telefonisch via 0476/744789

Welke gegevens heb ik van u nodig en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u mij contacteert, telefonisch of via e-mail, bestaat de kans dat ik u om persoonlijke informatie vraag. Ik zal u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die we nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te informeren over mijn diensten. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op mijn beveiligde laptop. Op die manier kan ik efficiënt met u afspreken. Wordt u klant, dan heb ik uiteraard nog enkele andere gegevens nodig zodat ik u perfect van dienst kan zijn.

Wat zijn uw rechten?

U kan me contacteren via info@chantale.be om aan te geven dat ik uw gegevens niet langer moet bewaren. Als klant heb ik uiteraard wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Sowieso bewaar ik uw gegevens niet langer dan nodig is. Contacteer me op info@chantale.be voor meer informatie hierover.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het me te contacteren via info@chantale.be. Uiteraard ga ik dan even na of u wel écht bent wie u beweert te zijn. Sowieso geef ik uw gegevens nooit door aan derden (tenzij er een procedure wordt opgestart in het kader van wetgeving).

Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Google Analytics is ingebouwd in deze website, maar uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt eerst geanonimiseerd alvorens aan deze service doorgegeven. De website maakt helemaal geen gebruik van tracking cookies. De cookies op onze internetpagina's slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 20 mei 2018.